Sun Farms Sp z o.o.

Tworzymy od podstaw i realizujemy plany inwestycyjne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na polskim rynku. Budujemy farmy fotowoltaiczne.

Naszą misją jest rozwój najwyższej jakości wysokowydajnych rozwiązań służących generowaniu ekologicznej energii elektrycznej ze słońca dla przemysłu i rolnictwa.

Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców i inwestorów i stale przyczyniamy się do rozwoju branży fotowoltaicznej w naszym kraju.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Posiadasz działkę? Zyskaj stabilny dochód na lata!

Kliknij i skorzystaj z formularza, zgłoś działkę do weryfikacji i zarabiaj 15 000 zł rocznie bez wysiłku!

Formularz kontaktowy

Sprawdź Nas:
SUN FARMS - farmy fotowoltaiczne, dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne
Telefon: 71 726 22 22 
W górę

Farmy fotowoltaiczne

Zaprojektujemy i zbudujemy farmę fotowoltaiczną dla Twojej firmy!

PROJEKTOWANIE

dzierżawa gruntu, projekt oraz przygotowanie dokumentacji technicznej

FINANSOWANIE

Pozyskanie właściwego finansowania pod realizację inwestycji

BUDOWA

farmy fotowoltaiczne - kompleksowa budowa „pod klucz”

URUCHOMIENIE INSTALACJI

realizacja kontraktu aukcyjnego

FARMY FOTOWOLTAICZNE – KROK PO KROKU:

 • przygotowanie projektu koncepcyjno-technicznego farmy fotowoltaicznej;
 • analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji;
 • dobór najnowocześniejszych wydajnych i trwałych komponentów systemu fotowoltaicznego;
 • dobór optymalnych rozwiązań technicznych;
 • doradztwo i wsparcie przy pozyskaniu dogodnego finansowania inwestycji;
 • profesjonalny i szybki montaż elektrowni słonecznej o dużych mocach;
 • długa gwarancja na wykonane prace instalatorskie;

ETAPY BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ:

Przygotowanie projektu koncepcyjno-technicznego farmy fotowoltaicznej

Rozpoczęcie inwestycji w farmę fotowoltaiczną poprzedzone jest kompleksową i wielopoziomową analizą ze strony specjalistów biura projektowego SUN FARMS w obszarze koncepcyjnym, lokalizacyjnym i planistycznym. Na tym etapie współpracy zawieramy umowę na realizację prac projektowych, w ramach której przygotowujemy m.in. niezbędną dokumentację wymaganą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

ogniwa słoneczne

Analiza opłacalności i zwrotu z inwestycji w OZE

Równolegle do etapu projektowego, doradcy energetyczni i inwestycyjni SUN FARMS przygotowują dla inwestora całościową analizę rentowności przedsięwzięcia, ze wskazaniem możliwych źródeł jego finansowania.

Sun Farms - dobór elementów systemu fotowoltaicznego

Dobór komponentów systemu fotowoltaicznego

Zespół naszych projektantów opracowuje wymaganą dokumentację techniczną i wykonawczą. Przygotowuje szczegółowy projekt wykonawczy dla badań geologicznych, projekt branży elektrycznej instalacji fotowoltaicznej, projekt branży konstrukcyjnej wraz z przedmiarami robót, kosztorysem całego systemu oraz specyfikacją techniczną.

Konstrukcja montażowa pod panele fotowoltaiczne

Dobór optymalnych rozwiązań technicznych

Inżynierowie biura projektowego SUN FARMS, analizując warunki klimatyczne i środowiskowe lokalizacji, wymiary nieruchomości, nasłonecznienie, nachylenie i występujące ewentualne naturalne generatory cienia, opracowują projekt techniczny farmy fotowoltaicznej dobierając jednocześnie optymalną technologię oraz konstrukcję montażową, która zostanie wykorzystana. Na tym etapie również przygotowują specyfikację oraz kosztorys wymaganej infrastruktury towarzyszącej.

Doradztwo i wsparcie przy pozyskaniu dogodnego finansowania inwestycji

Nasi doradcy inwestycyjni zaproponują dodatkowo najkorzystniejszą formę sfinansowania inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Instalatorzy Sun Farms

Profesjonalny i szybki montaż instalacji fotowoltaicznej

Dzięki własnemu zapleczu magazynowemu, transportowemu i logistycznemu możemy zagwarantować stałą dostępność modułów fotowoltaicznych, falowników oraz systemów montażowych do budowy wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Stanowi to jednocześnie gwarancję terminowej i szybkiej realizacji inwestycji pod klucz.

ogniwo słoneczne

Długa gwarancja na wykonane prace instalatorskie

Prace budowlano-montażowe prowadzone są przez kierownika budowy, który od kilkunastu lat specjalizuje się w realizacji inwestycji w OZE, w tym projektów farm wiatrowych i słonecznych. Zespoły instalatorów SUN FARMS posiadają niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia oraz doświadczenie przy budowach o mocy powyżej 1 MW.

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej

 1. Zawarcie umowy realizacji prac projektowych
 2. Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych,
 3. Zakup map zasadniczych i topograficznych
 4. Przygotowanie wstępnej koncepcji lokalizacji instalacji fotowoltaicznej z określeniem uzysków energetycznych oraz kosztów inwestycyjnych
 5. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (Projektu)
 6. Opracowanie Wniosku o wydanie decyzji środowiskowej bądź odstąpienia od jej wydania oraz uczestnictwo w procesie jej wydania.
 7. Przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
 8. Przeprowadzenie wstępnej analizy możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 9. Opracowanie dokumentacji i wniosku o uzyskanie decyzji o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

Etap II – opracowanie dokumentacji technicznej i wykonawczej

 1. Zakup map do celów projektowych
 2. Przygotowanie projektu wykonawczego dla badań geologicznych
 3. Prace geologiczne wraz z opracowaniem wyników
 4. Przygotowanie projektu branży elektrycznej instalacji fotowoltaicznej do uzyskania pozwolenia na budowę (od strony AC instalacji wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną systemu),
 5. Przygotowanie projektu branży konstrukcyjnej instalacji fotowoltaicznej wraz z przedmiarami robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją systemu
 6. Opracowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń budowlanych dla całego zakresu projektu (przyłącze i elektrownia).

Etap III – realizacja prac budowlano-montażowych

 1. Zawarcie umowy o wykonanie farmy fotowoltaicznej z harmonogramem finansowo-rzeczowym;
 2. Realizacja przedsięwzięcia budowlanego
 3. Testowe uruchomienie farmy fotowoltaicznej i realizacja kontraktu aukcyjnego.
 4. Przekazanie instalacji do użytkowania.
favicon

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja o wysokiej stopie zwrotu!
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami

Administratorem danych osobowych jest Sun Farms Sp. z o.o. Dane osobowe, znajdujące się w formularzu, przetwarzane będą m.in. w celu wykonania Twojego zapytania. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Poniższa zgoda jest dobrowolna. Przetwarzamy dane zgodnie z polityką prywatności.